wtorek, 7 listopada 2017

Szlakiem cerkwi łemkowskich część 2

 Dzwonnica przy Cerkwi w Wojkowie

Spis treści

  1. Cerkiew w Muszynce
  2. Cerkiew w Powroźniku
  3. Cerkiew w Wojkowej
  4. Cerkiew w Leluchowie
  5. Cerkiew w Dubnem
  6. Cerkiew w Miliku
  7. Cerkiew w Andrzejówce

Cerkiew w Muszynce

Cerkiew powstała w XVIII w. jako cerkiew filialna greckokatolicka św. Jana Ewangelisty. Budynek ma konstrukcję zrębową, prezbiterium jest zamknięte, trójboczne. Wewnątrz, polichromia ornamentalna pochodzi z XIX / XX w. Natomiast ikonostas datowany jest na XVIII wiek. Ołtarz boczny, południowy pochodzi z końca XVII w. w stylu późnobarokowym wraz z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ołtarz północy pochodzi z XVIII w. z rzeźbami św. św. Piotra i Pawła oraz obrazem św. Barbary. Ołtarz ten pochodzi z kaplicy obozowej konfederatów, z obozu warownego w Muszynce. Obecnie jest to kościół filialny rzymskokatolicki.

Cerkiew w Powroźniku

Pierwotna cerkiew powstała w 1600 r., czyli jest to najstarsza cerkiew w polskich Karpatach. W 1813 - 1814 r. budynek został przeniesiony ze względu na zagrożenie powodziowe. Przy przenosinach, bryła budynku została znacząco zmieniona. Cerkiew jest konstrukcji trójdzielnej na planie kwadratu. Główna wieża ma ściany zewnętrzne pokryte gontem, izbice, a na górze baniasty hełm wraz z pozorną latarnią. Na wszystkich trzech wieżach, na szczycie zamocowane są żeliwne krzyże. Zakrystia (dawniej prezbiterium) jest pełne cennych i bardzo rozbudowanych malowideł ściennych z XVII w. Ikonostast znajduje się w pierwotnym miejscu tj. przed przenosinami, czyli między prezbiterium a nawą. Ikonostas pochodzi z lat 1743 - 1744. Dawniej była tu cerkiew greckokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła, obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki. Świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Świątynia jest otwarta przez cały rok.
Cerkiew w Wojkowej

Świątynia z XVII wieku została spalona. W jej miejscu w 1790 bądź 1792 r. powstała cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana. Od 1947 r. świątynia jest kościołem rzymsko-katolickim. Budowa jest zorientowana, tj. prezbiterium skierowane jest w stronę wschodnią, w stronę Jerozolimy. Kwadratowe prezbiterium połączone jest z zakrystią, nawą oraz babińcem. Wnętrze zdobi polichromia figuralna i ornamentalna z 1938 roku. Ikonostas pochodzi z końca XVIII w. Obok ikonostasu, na północnej ścianie nawy znajduje się boczny ołtarzyk, a na lewo od niego wisi namalowany na płótnie umarły Chrystus z XIX w. Przy cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica z wizerunkami św. Kingi, św. Józefa oraz św. Agaty.

Cerkiew w Leluchowie

Dawniej była to cerkiew św. Dymitra, aktualnie jest tutaj kościół rektoralny rzymskokatolicki p.w. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Budynek został zbudowany w 1861 r. Świątynia jest konstrukcji zrębowej, pokryta gontem. Wnętrze kościoła pochodzi z końca XIX - XX wieku. Ikonostas rokokowo - klasycystyczny autorstwa Antoniego i Michała Bogdańskich z 1895 r., część ikon jest autorstwa V. Zomph z 1873 r. Natomiast polichromia ornamentalna na stropach i ścianach jest datowana na początek XX w. Cerkiew jest schronieniem dla zagrożonych wyginięciem nietoperzy - podkowca małego.


Cerkiew w Dubnem

Typowa cerkiew zachodniołemkowska z 1863 r. konstrukcji zrębowej ze ścianami pokrytymi gontem. Pierwotnie była to cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła. Ikonostas pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. Stworzony został przez A. i M. Bogdańskich w stylu rokokowo - klasycystycznym. Wnętrze jest ozdobione polichromią ornamentalno - figuralną z końca XIX wieku. Cerkiew jest otwarta dla zwiedzających w sezonie letnim od 9:00 do 18:00, w niedzielę od 12:00 do 17:00. Przerwa codziennie prócz niedzieli od 13:00 do 13:30.

Cerkiew w Miliku

Cerkiew powstała w miejscu poprzedniej świątyni, która została zniszczona przez powódź. Aktualny budynek pochodzi z 1813 r. Aktualnie jest to kościół rzymskokatolicki, wcześniej była tu cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana. Rokokowo - klasycystyczny ikonostas pochodzi z 1806 r., polichromia ornamentalna z 1930 r. Wewnątrz świątyni znajduje się również ołtarz z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, oraz kilka ikon z XVIII wieku.

Cerkiew w Andrzejówce

Pierwsza parafia powstała w 1352 r., lecz cerkiew została zbudowana dopiero w 1864 roku. Dawniej była tutaj cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy, aktualnie jest tutaj kościół rzymskokatolicki p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ten drewniany budynek ma konstrukcję zrębową z namiotowym dachem. Posiada prostokątne prezbiterium, babiniec, przedsionek, zahate oraz wieżę konstrukcji słupowej z izbicą. W wieży znajduje się dzwon z 1691 r. Ikonstas jest niekompletny, pochodzi z XVIII wieku. Wewnątrz znajdują się kilkusetletnie metalowe obręcze, którymi dzwoniono na trwogę podczas napadu Tatarów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz